Przejdź do treści

Audyt KRI

Audyt & wdrożenie

Zadbaj o zgodność z Krajowymi Ramami Interoperacyjności

Czym jest?

Audyt KRI

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest obecnie nieodzownym elementem działania każdej organizacji – nie tylko normą i potrzebą, ale także obowiązkiem prawnym wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Powyższe wymogi prawa oraz konieczność ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nakładają na kierownictwo obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym. 

Firma Dbajodane.pl Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:
– Audytu Bezpieczeństwa Informacji na zgodność z KRI;
– wsparcia w opracowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z KRI;
– pełnienia funkcji pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Porozmawiajmy

Kontakt

ul. Młynowa 17/1A
15-404 Białystok

Inne usługi

Sygnaliści
Wdrażamy instytucję sygnalisty.
Szkolenia RODO
Przeprowadzamy szkolenia RODO
Outsourcing IOD
Pełnimy rolę IOD w przedsiębiorstwach.
Wdrażenie RODO
Wdrażamy RODO w firmach.
Kontakt

ul. Młynowa 17/1A
15-404 Białystok