Przejdź do treści

Sygnaliści

Wdrożenie & obsługa

Zadbaj o poprawne warunki dla sygnalistów

Definicja

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba zgłaszająca naruszenia prawa Unii w zakładzie pracy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zacznie obowiązywać już w grudniu 2021 r. Na pracodawców nakłada się obowiązki związane z zapewnieniem kanałów wewnętrznych zgłoszeń oraz ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty).

Aplikacja do zgłoszeń

Aplikacja

Jesteśmy partnerem dewelopera aplikacji, której zadaniem jest wspieranie sygnalistów w anonimowym zgłaszaniu nieprawidłowości zachodzących w jednostkach publicznych oraz prywatnych.

Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia:
– pełną anonimowość osób zgłaszających nieprawidłowości,
– pełne szyfrowanie zarówno połączenia z aplikacją, jak również jej serwera,
– elastyczność i indywidualne dopasowanie do danej organizacji,
– rozwój aplikacji oraz wsparcie techniczne,
– zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek wdrożenia

Kto musi wdrożyć system zgłoszeń?

Nowe obowiązki obejmą wszystkich pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, niezależnie od tego, czy jest to sfera publiczna czy prywatna. Dyrektywa przewiduje, że dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność wdrożenia obowiązków może być przesunięta do 17 grudnia 2023 r., jednak w przypadku większych pracodawców (250 i więcej pracowników) datą obowiązywania przepisów będzie 17 grudnia 2021 r. Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim ustanowienie sankcji za utrudnianie dokonywania zgłoszeń, podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów, wszczynanie uciążliwych postępowań, naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty

Co zyskujesz?

Wdrożenie instytucji sygnalisty

Dbajodane.pl zapewnia przygotowanie, wdrożenie i obsługę kanałów zgłoszeń dopasowanych do Państwa potrzeb, w tym bezpieczną i nowoczesną aplikację. Proponowana przez nas platforma jest produktem polskim i jest to łatwe w użyciu rozwiązanie informatyczne, które w procesie wdrażania zostanie dopasowane do Państwa organizacji.

Skorzystanie z usług zapewni Państwu:

pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
– uchroni przez potencjalnymi restrykcjami przewidzianymi w Dyrektywie i krajowych aktach prawnych,
– zapewni pełniejszą wiedzę o procesach i nieprawidłowościach zachodzących w Państwa przedsiębiorstwie/instytucji,
profesjonalną i kompleksową obsługę.

Siedziba

ul. Młynowa 17/1A
15-404 Białystok

Warianty obsługi

W ramach tego wariantu proponujemy kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji i wdrożeniu odpowiednich procedur, zapewnienie różnych kanałów zgłoszeń, dostarczenie dedykowanej aplikacji, przeprowadzenie szkoleń oraz pełną obsługę systemu zgłoszeń.

W ramach tego wariantu proponujemy usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji i wdrożeniu odpowiednich procedur, zapewnienie różnych kanałów zgłoszeń, dostarczenie dedykowanej aplikacji oraz przeprowadzenie szkoleń.

W ramach tego wariantu dostarczamy dedykowaną aplikację, zapewniamy jej wdrożenie oraz przeszkolenie personelu partnera, a także świadczymy usługę doradczą w bieżącym użytkowaniu.

Inne usługi

Outsourcing IOD
Pełnimy rolę IOD w przedsiębiorstwach.
Szkolenia RODO
Przeprowadzamy szkolenia RODO.
Audyt KRI
Przeprowadzamy audyty KRI.
Wdrażenie RODO
Wdrażamy RODO w firmach.
Kontakt

ul. Młynowa 17/1A
15-404 Białystok