Przejdź do treści

Inspektor Ochrony Danych

Outsourcing & wdrażenie

Powierz nam funkcję IOD

Kim jest?

Inspektor Ochrony Danych

Świadczymy usługę outsourcingu Inspektora ochrony danych (IOD). W ramach outsourcingu otrzymujecie Państwo wdrożenie RODO oraz:

– bieżącą aktualizację Państwa dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
– prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji, tj. rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanego w imieniu administratora, ewidencję umów powierzenia oraz inne niezbędne ze względu na Państwa specyfikę,
– bieżące doradztwo i wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych w każdym obszarze jego działalności, w tym konsultowanie obowiązków informacyjnych, umów powierzenia i innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
– koordynację notyfikacji naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, np. w przypadku kontroli bądź konieczności notyfikacji naruszenia ochrony danych osobowych,
– regularne prowadzenie szkoleń personelu przetwarzającego dane osobowe.

Porozmawiajmy

Kontakt

ul. Plażowa 67
15-502 Białystok

Inne usługi

Sygnaliści
Wdrażamy instytucję sygnalisty.
Szkolenia RODO
Przeprowadzamy szkolenia RODO.
Wdrażenie RODO
Wdrażamy RODO w firmach.
Audyt KRI
Przeprowadzamy audyty KRI.