Przejdź do treści

Wdrażanie RODO

Audyt & wdrożenie

Zadbaj o dane w przedsiębiorstwie

Czym jest?

Wdrażanie RODO

Świadczymy usługę wdrożenia RODO, w ramach której kompleksowo wspieramy Państwa, w szczególności poprzez:

– kompleksowe przygotowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji, którą każdorazowo przygotowujemy uwzględniając Państwa specyfikę, potrzeby i oczekiwania,
– przygotowanie niezbędnych rejestrów i ewidencji, tj. rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanego w imieniu administratora, ewidencję umów powierzenia oraz inne niezbędne ze względu na Państwa specyfikę,
– szkolenie personelu przetwarzającego dane osobowe,
– doradzenie w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony danych przy uwzględnieniu specyfiki klienta.

Porozmawiajmy

Kontakt

ul. Plażowa 67
15-502 Białystok

Inne usługi

Sygnaliści
Wdrażamy instytucję sygnalisty.
Szkolenia RODO
Przeprowadzamy szkolenia RODO.
Outsourcing IOD
Pełnimy rolę IOD w przedsiębiorstwach.
Audyt KRI
Przeprowadzamy audyty KRI.